Palma travel CK Amazonia

Historie ostrova Bali

Přestože se předpokládá, že Bali bylo obydlené již v předhistorických dobách, první kamenné nástroje a lodě, které byly nalezeny, pochází z období kolem roku 1000 př. Kristem.
Indičtí kupci na indonéské ostrovy přivezli náboženství hindú, které z Javy a Sumatry pronikalo postupně dále, až ovládlo i Bali. S náboženstvím souvisí i písmo. První objevené písemné památky – kamenné desky – byly objeveny z 9. stol. po Kristu.
Historii Bali na počátku našeho století nejvíce ovlivnila dynastie Majapahit, která byla nejmocnější dynastií z království na Jávě. Ty postupně pod vlivem islámu zanikly a přeměnily se na sultanáty. To zapříčinilo odchod královské hinduistické rodiny Majapahit a jejich věrných poddaných na Bali, kde se hinduismus dále rozvíjel, avšak s některými odlišnostmi; nazývá se Hindu Bali a vyznává stejné bohy jako původní hinduismus (Brahma, Višna, Šiva), avšak jsou pro něj zosobněním božské bytosti nazývané Sang Hyang Widhi Wasa. Hindu Bali má stejně jako hinduismus velmi mnoho bohů, pro které se staví nespočet chrámů a pořádá časté obřady a slavnosti s oběťmi. Velmi zajímavým faktem je, že na Bali všechna obydlí mají svůj vlastní malý chrám a každá vesnice má minimálně tři velké chrámy: Pura Puseh je chrám předků, Pura Desa je chrámem ochránců a Pura Dalem chrám mrtvých. Nejdůležitější chrám na ostrově je Besakih – chrám matka.
V roce 1590 na Bali dopluli Holanďané. Byli to první Evropané, kteří tento ostrov objevili, a zalíbil se jim natolik, že za souhlasu tehdejšího vládnoucího krále (který měl mimochodem okolo 200 manželek) se velká část posádky na Bali usadila a již zde zůstala. Další Holanďané z důvodu obchodování dali přednost strategicky výhodnějším oblastem k usídlení a zakotvili na Jávě a Malajském poloostrově. V roce 1846 však Holanďané o Bali začali mít zájem a podpořili kmen Sasaků na Lomboku v jejich vzpouře. Po společném vítězství obsadili severní část Bali. Roku 1906 se vylodili v jižní části dobře vyzbrojení Holandští vojáci, prakticky zmasakrovali jen kopími ozbrojené domorodce a tím přinutili království ke kapitulaci. Tuto událost dodnes připomíná pomník ve městě Denpasar.
Ve druhé světové válce se Bali ocitlo pod japonskou nadvládou, avšak krátce po jejím konci, v roce 1945 indonéský vůdce Soekarno vyhlásil nezávislost. Tím se stalo Bali nejdůležitější součástí mladé Indonesie. Nedlouho poté v roce 1949 indonéská vláda prakticky převzala kontrolu nad ostrovem a plně jej ovládla.
Mezi smutná historická data Bali patří rok 1963, kdy velký výbuch sopky Gunung Anung zabil několik tisíc lidí.